slubwgrecji.com ( Ślub w Grecji ) używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

POLITYKA COOKIES

 Polityka prywatności
(www.slubwgrecji.com )
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
 
Mając na celu zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, oraz realizując prawny obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zm.).
2. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zm.).
 
administrator niniejszej strony, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Przybylska, nr NIP: 1131431971, nr REGON: 016001990, adres: ul. Jaspisowa 43, 05-077Warszawa, zarządza, co następuje:
 
 
Art. 1
W niniejszej Polityce prywatności następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojecie zdefiniowane:
 
1)      „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Administrator Danych Osobowych” lub „Administrator”- osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Przybylska, nr NIP: 1131431971, nr REGON: 016001990
 
2)       „Cookies” - pakiet informacji przesyłany przez serwer strony internetowej do telekomunikacyjnego urządzenia końcowego odbiorcy i przechowywany (zapisywany) w pamięci urządzenia w formie małego pliku tekstowego, nie powodujący zmian konfiguracyjnych urządzenia.
 
3)      „Strona” lub „Strona Internetowa” - dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub inny o podobnym przeznaczeniu, udostępniony w Internecie przez Administratora, zlokalizowany pod adresem (domeną):
www.slub-za-granica.com
 
4)      Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci teleinformatycznej.
 
Art. 2
Przedmiotowy dokument jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej www.slub-za-granica.com
Rozdział II
Gromadzenie danych
 
Art. 3
1.       Wyłącznym celem gromadzenia danych osobowych przez Administratora Strony jest tworzenie statystyk oraz  dostosowanie zawartości Strony do preferencji jej użytkowników.
2.       Przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1 i uzyskiwanie do nich przez Administratora dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym odbiorcy i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 
Art. 4
1.      Użytkownik Strony ma możliwość nie wyrażenia zgody na gromadzenie/ przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora  i zamieszczone na serwerze Strony oprogramowanie.
2.      W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, należy dokonać zmiany ustawień obsługi plików Cookies w sposób właściwy dla stosowanego przez użytkownika Strony oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych -„przeglądarki internetowej”.
3.      Dokonanie zmian ustawień oprogramowania, o których mowa w ust. 2, może skutkować w szczególności blokowaniem automatycznej obsługi plików Cookies lub udzielaniem użytkownikowi informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowym.
 
 
Art. 5
Administrator nie zbiera o użytkownikach Strony żadnych informacji, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art.6.
 
 
Art. 6
1.          Serwer Strony wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:
a)      sesyjne, utrzymywane tylko podczas uruchomionego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych.
b)      trwałe, zapisywane na Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym użytkownika.
 
2.          Wykaz informacji pozyskiwanych za pośrednictwem plików „Cookies” i przechowywanych na serwerze Strony jest następujący:
 
a)      Publiczny adres IP Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego z którego nadeszło zapytanie do serwera Strony.
b)      Czas nadejścia zapytania, o którym mowa w lit. a).
c)      Liczbę wysłanych przez serwer Strony danych.
d)     Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 
3.          Dane, o których mowa w ust. 1 nie są kojarzone z  konkretnymi użytkownikami Strony.
                                                                
 
 
                                                                 Art. 7
Administrator oświadcza, iż gromadzone dane osobowe przechowywane będą na serwerze przedsiębiorstwa zarejestrowanego pod firmą „BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech" adres: Al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170.
 
Art. 8
1.            Administrator Strony przechowuje dane, o których mowa w art. 6, na czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.
2.            Dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający ich identyfikacje przez osoby trzecie.
 
 
Rozdział III
                                                   Wykorzystywanie danych
 
Art. 9
1.      Pozyskane za pośrednictwem plików Cookies informacje są poufne i wykorzystywane jedynie przez Administratora i podmiot obsługujący serwer Strony. Nie są one udostępniane w żadnej formie osobom trzecim.
2.      Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 
 
       Art. 10
1.      Użytkownik Strony posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Strony.
2.      Dane adresowe Administratora dostępne są w zakładce kontakt.


Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami:
E-mail: info@slubwgrecji.com    PL +48222973534    MOB PL +48694028713    MOB GR +306979288692
ŚLUB W GRECJI MAŁGORZATA PRZYBYLSKA    JASPISOWA 43, 05-077 WARSZAWA    NIP:1131431971
Projekt: BxM Multimedia